SEB & Mimmit sijoittaa

No items found.

Suunnittelimme vuoden mittaisen markkinointikokonaisuuden pankkipalveluita tarjoavalle SEB:lle vuonna 2021.  SEB:n tavoitteena oli kirkastaa mielikuvaa finanssialan työmahdollisuuksista ja rohkaista nuoria naisia hakeutumaan alalle. SEB:n haasteena oli tavoittaa haluttu kohderyhmä perinteisen mainonnan keinoin.

Täydellinen brand match tuo brändin lähemmäksi kohderyhmää

Vuoden aikana toteutettiin monikanavainen kokonaisuus, jonka lisäksi olimme osana SEB:n tapahtumaa heidän toimistolla. Tärkeimpänä elementtinä markkinointikokonaisuudessa oli luoda siitä vahvasti brändillinen, jotta haluttu kohderyhmä tavoitettaisiin.

Sen vuoksi koko kampanja toteutettiin yhteistyössä Mimmit sijoittaa -median kanssa. Hyödynsimme kampanjassa Mimmit sijoittaa -median kanavia monipuolisesti: Instagram- ja blogisisältöjen lisäksi tuotimme audiomainontaa podcastin sisältöyhteistyöjaksojen muodossa. Lisäksi Mimmit sijoittaa -median vaikuttajat olivat osa SEB:n  toimistolla järjestettyä tapahtumaa.

Kampanjaa suunnitellessa halusimme löytää asiakkaalle täydellisen brand matchin, jonka arvot ja kohdeyleisö olisivat linjassa asiakkaan arvojen ja tavoitteiden kanssa. Olemme vuosien varrella päässeet useasti todistamaan sen, kuinka arvopohjainen markkinointi on tehokasta ja vetoaa samat arvot jakavaan kohdeyleisöön.

Brändin ja vaikuttajan arvojen yhteneväisyys vaikuttaa myös suoraan yhteistyön sujumiseen:

”Uskomme SEB:llä monimuotoisen työyhteisön vahvuuteen ja halusimmekin yhteistyön myötä muun muassa kirkastaa mielikuvaa finanssialan työmahdollisuuksista ja rohkaista myös naisia hakeutumaan alalle.”

”Koemme, että jaamme Mimmien kanssa saman arvomaailman ja tavoitteet yllä mainittujen teemojen osalta.”

Vaikuttajat brändin arvojen puolestapuhujina

Pidempiaikainen ja monikanavainen vuosiyhteistyö oli asiakkaan tarpeisiin sopiva myös siltä osin, että vuoden aikana Mimmit sijoittaa -median edustajista muodostui kasvot SEB:lle yhteistyön teeman osalta.

Vahvasti brändillisessä kampanjassa vaikuttajat toimivat brändin arvojen puolestapuhujina, jolloin brändimielikuvaa on helpompi muokata. Kun yhdistimme monikanavaisen markkinoinnin pidempään ajanjaksoon, viestintään syntyi tehokkuuden lisäksi myös uskottavuutta.

Vuoden kestävän kampanjan aikana asiakas saa myös keskittyä siihen, mitä he tekevät parhaiten samalla, kun Asennemedian asiantuntijat keskittyvät kampanjan toteuttamiseen. Vuoden läpi kestävä yhteistyö helpotti myös asiakkaan arkea:

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyön, se on ollut sujuvaa ja koemme, että saavutetut tulokset ovat vastanneet hyvin asettamiamme tavoitteita.”

”Koemme myös, että Mimmien kanssa olemme pystyneet tuomaan finanssialaa ja haluttuja teemoja helposti lähestyttäväksi kohderyhmälle sopivalla tavalla.”

Yhteistyön tulokset paransivat toivottua työnantajamielikuvaa

Koska yhteistyö oli monikanavainen, pystyimme asettamaan sille myös selkeät tavoitteet lukujen puolesta. Niin sosiaalisen median alustoilla kuin podcastissa tavoitteet työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyen saavutettiin: SEB:n kanssa yhteistyössä julkaistut postaukset menestyivät loistavasti verraten muihin kaupallisiin yhteistöihin.

Yhteistyön toimivuudesta kertoi myös tulokset, jotka liittyivät  rekrytointimarkkinoinnin kehittämiseen:

”Erityisen iloisia olemme siitä, että yhteistyön vaikutukset näkyivät jo -vuoden 2021 aikana rekrytoinneissamme. Yhteistyön kautta palkkasimme yhden vakituisen työntekijän ja naisten osuus vuoden aikana rekrytoiduista uusista työntekijöistämme kasvoi edellisestä vuodesta.”

Lisäksi asiakas kertoo naisten osuuden harjoitteluohjelmien hakijoista nousseen, ja moni hakija kertoi kuulleensa paikasta Mimmit sijoittaa -median kanavista. Tällaiset tulokset kertovat arvopohjaisen markkinoinnin ja täydellisen brand matchin löytämisen voimasta.

Asennemedia jatkaa SEB:n yhteistyökumppanina myös vuonna 2022.