Siirry sisältöön

Asennemedia ja Asennestudio tarjoavat työntekijöilleen 5 ylimääräistä lomapäivää

Moni muistaa varmasti vuoden 2020 kokeilun, jonka aikana Asennemedian työntekijät saivat lomailla niin paljon kuin tahtoivat. Lomailulle sovittiin yhteiset pelisäännöt: kokeilun tarkoituksena oli edistää työhyvinvointia ja tukea myös niitä työntekijöitä, jotka olivat vastikään vaihtaneet työpaikkaa. Kokeilusta opittiin, ja sitä on päivitetty entistä toimivammaksi: Asenteella saa nyt lomailla palkallisesti 5 ylimääräisen lomapäivän verran. Lue alta sekä uudesta käytännöstä että aiemmasta lomakokeilusta!

Asennemedia - lomakäytäntö

Tavoitteena parempi työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino

Meille on tärkeää panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Siksi Slack-kanavamme hiljenevät illoiksi ja viikonlopuiksi, perjantait on pyhitetty palaverittomiksi ja lomailuun kannustetaan. Tunnustuksena työntekijöidemme sitoutumisesta ja arvokkaasta panostuksesta yrityksemme menestymisen eteen, tahdomme antaa mahdollisuuden lomailla kertyneitä lomapäiviä enemmän. 

Ekstraloman edut

Säännöllinen lepo on välttämätöntä, ja lomapäivät antavat mahdollisuuden palautua tehokkaasti arjen kiireistä. Lomalla vietetty aika vahvistaa parhaimmillaan myös työntekijöiden luovuutta ja tuottavuutta – ylimääräisillä lomapäivillä vietetty aika itseä inspiroivien asioiden parissa voi antaa uusia ideoita, avata uusia näkökulmia ja auttaa löytämään innovatiivisia ratkaisuja myös työelämän haasteisiin. Koemme myös, että yhteinen kokemus siitä, että työyhteisössä toisista pidetään huolta auttaa luomaan positiivista työilmapiiriä.

Vaikuttajamarkkinoinnin ja somen parissa työskentelevillä työ tunkeutuu vapaa-ajalle joskus väistämättä. Vaikka yritys kuinka pyrkisi tukemaan työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa hiljentämällä viestintäkanavat viikonlopuksi, on some osa miltei jokaisen päivittäistä elämää. Kun selailee illalla Instagramia, tulee vastaan asiakkaita, omia projekteja ja työhön liittyviä ideoita. Tällöin mieli on jatkuvasti työympäristössä. Uskomme, että tällä alalla työskentelevät tarvitsevat tasapainon löytämiseen tukea, ja haluamme siksi kannustaa työntekijöitämme rauhoittamaan elämästään lisää vapaata aikaa.

”Se, että työntekijät saavat ottaa tavallista enemmän lomaa ja nauttia paremmasta työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta, voi vähentää stressiä ja parantaa työmotivaatiota. Ylimääräinen loma antaa mahdollisuuden suunnitella enemmän aikaa elämän muille tärkeille asioille. Tasapainoisen arjen ylläpitäminen on olennaista hyvinvoinnille ja auttaa pysymään motivoituneena ja sitoutuneena työhön”, sanoo Asennemedian HR-johtaja Katja Simula.

Tiivistettynä:

  1. Palautuminen ja lepo
  2. Tehokkuuden ja luovuuden lisääntyminen
  3. Työyhteisön vahvistaminen
  4. Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

Vuonna 2020 sai lomailla kuinka paljon tahtoi – miten kokeilu sujui?

Teimme vuonna 2020 kokeilun, jonka aikana työntekijät saivat ottaa palkallista lomaa kokemansa tarpeen mukaan. ”Kokeilu opettaa niin itsensä johtamisesta kuin tiimityöstä. Tavoitteena on pystyä tukemaan toinen toistansa niin, että kaikilla on mahdollisuus lomailuun ja työt tulee hoidettua tasapuolisesti. Kokeilu jää pysyväksi, mikäli huomaamme sen positiiviset vaikutukset arkeemme”, sanoi Asennemedian toimitusjohtaja Ulla Vartiainen tuolloin. 

”Kokeilussa parasta oli se, että ylimääräinen lomailu tarjosi lisää mahdollisuuksia palautumiseen sekä vanhoille työntekijöille että niille uusille, joille ei välttämättä vielä ollut lomapäiviä kertynyt. Lomalla on valtavasti positiivisia vaikutuksia työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin. Koin myös, että tämä kokeilu kannusti jokaista itsensä johtamiseen ja oman työn suunnitteluun”, Katja Simula kertoo.

Ja sitten siihen kysymykseen, joka kaikkia varmasti eniten kiinnostaa: kuinka paljon Asennemedialla kokeilun aikana lomailtiin? Keskimäärin ihmiset ottivat lomaa noin viikon enemmän kuin palkallisia lomapäiviä oli kertynyt. Erityisesti lomailtiin ”hiljaisina hetkinä”, kuten joulun välipäivinä. Kokeilun suurimmat haasteet löytyivät prosesseista, käytännön kirjaamisista ja ihmisten lomakäytäntöjen eroavaisuuksista.

”Koska malli oli täysin uusi ja tuntematon, toimivimpia käytäntöjä muun muassa prosessien ja kirjanpidon näkökulmasta ei ollut vielä olemassa. Yksi kokeilun suurimmista haasteista oli kuitenkin työntekijöiden lomamäärän eroavaisuus: siinä missä osa lomaili aina pystyessään, osa ei ottanut lainkaan lisää lomaa”, Katja pohtii kokeilun oppeja kysyttäessä.

Keskimäärin ihmiset ottivat lomaa noin viikon enemmän kuin palkallisia lomapäiviä oli kertynyt.

Yksi ketterän toimiston eduista on, että kokeiluja voidaan tehdä ja testata nopeallakin aikataululla, oppia ja siten kehittää toimintaa jatkuvasti. Vaikka lomakokeilu ei sellaisenaan täysin toiminutkaan, tasoitti se tietä uudelle lomakäytännölle. Ylimääräiset lomapäivät antoivat työntekijöille vapautta suunnitella elämäänsä, mahdollisuuden levätä ja palautua tehokkaasti arjen kiireistä sekä lisää motivaatiota päivittäiseen työhön.

Siksi halusimme pitää kiinni siitä, että yrityksissämme (Asennemedia ja Asennestudio) saa yhä lomailla enemmän kuin tavallisesti. Koska vapaan lomakokeilun aikana työntekijämme lomailivat keskimäärin viisi päivää normaalia enemmän, malli muutettiin jokaiselle vakituiselle työntekijälle samaksi. Näin syntyi viiden ylimääräisen lomapäivän käytäntö.

Lisätiedot:

Katja Simula
HR- ja asiakkuusjohtaja
Asennemedia Oy
katja@asennemedia.fi

Mira Suurnäkki

Hersyvä Mira on markkinoinnin moniosaaja ja sisältötaituri, jonka vahvuuksia ovat sanat, luovuus ja taito kiteyttää olennainen. Hän pitää huolen siitä, että asiakastyömme ja bränditarinamme tulevat kerrotuiksi.