Siirry sisältöön

Asennemedian vuoden 2023 teemana rohkeus

Parhaimmillaan vuoden teemoittaminen selkeyttää yhteisiä tavoitteita, auttaa seuraamaan kehitystä ja vahvistaa yhteishenkeä. Asennemedialla vuoden 2023 teemaksi on nimetty rohkeus. Nyt selvitetään, mitä rohkeus työpaikalla voi tarkoittaa ja miten sitä voi harjoitella omassa työssään!

Miten luodaan rohkeaa työkulttuuria?

Tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen rohkeus on yhteydessä positiivisiin asenteisiin, parempaan työhyvinvointiin, vahvempaan työssä suoriutumiseen ja vähäisempiin irtisanoutumisaikeisiin. Aggressiivinen ja myrskyisä ympäristö ei kannusta rohkeuteen, ja negatiivisiin asioihin keskittyminen ruokkii sekä epäonnistumisia että niiden pelkoa.

Yksinkertaisia, kaikille yrityksille takuulla toimivia neuvoja on mahdoton listata, mutta perusasioihin keskittyminen vie jo pitkälle. Johtoasemassa toimivien tuki ja kannustus, luottamuksen ilmapiiri ja työyhteisön psykologinen turvallisuus ovat se perusta, jonka päällä seisoessa työntekijän on helppo hengittää ja opetella toimimaan rohkeasti. Jos työntekijöiden rohkeutta ja proaktiivisuutta halutaan tukea, dialogin tulee olla avointa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa. Asennemedialla näitä oppeja on toteutettu kouluttamalla johtoryhmän jäseniä psykologisesta turvallisuudesta ja luomalla yhteisiä johtamismalleja.

”Kukaan meistä ei uskalla olla rohkea yksin. Jokainen tarvitsee joskus rohkaisua, pientä arvostavaa hymyä tai hyväksyvää Sinä pystyt tähän -nyökkäystä. Tahtoisin, että voisimme tänä vuonna pitää huolta toistemme rohkaisusta. Avain tässä onnistumiseen on mielestäni keskittyä hyvään – voisimmeko kiinnittää huomiota siihen, ettemme sanoillamme tai eleillämme paina ketään alaspäin vaan päin vastoin nostamme ympärillämme olevia ihmisiä rohkeuden tekoihin heidän vahvuuksiaan alleviivaamalla?” toivoo operatiivinen johtajamme Katriina Salonen.

asennemedia katriina

Katriinan vinkit

Näin edistät rohkeutta arjen pienillä ja isoilla teoilla
  1. Rakenna suhdetta työkaveriin kuuntelemalla ja kysymällä mitä hänelle oikeasti kuuluu. Meillä jokaisella on kaksi korvaa ja yksi suu. Keskity kuuntelemaan sekä asiakkaita että työkavereita.
  2. Muista kehua ja antaa suoraa palautetta rakentavasti.
  3. Sano rohkeasti halutessasi lisää vastuuta. Vaikka vastuunotto voi olla haastavaa eikä lopputuloksesta ole etukäteen täyttä varmuutta, kerro rohkeasti toiveistasi. Vastuuta ei tarvitse ajatella suurena hyppynä vaikkapa esihenkilötehtäviin, vaan se voi olla vaikkapa suurempi projekti tai asiakkuus, prosessien kehittämistä tai oman asiantuntijuuden kasvattamista muilla keinoilla.
  4. Tartu työssä asiaan, jota olet mahdollisesti lykännyt, ja kohtaa haaste rohkeasti.
  5. Raportoi tiimikaverillesi tai muulle kollegallesi epäoikeudenmukaisuus tai muu haastava tilanne. Lisävinkki vaikeisiin tilanteisiin ja tunteisiin: käytäthän samalla myös muita vahvuuksiasi, kuten sosiaalista älykkyyttä, näkökulmanottokykyä ja ystävällisyyttä, jotta keskustelu pysyy rakentavana ja myönteisenä.
  6. Käytä rohkeutta jonkin henkilökohtaisen haasteen tai vaikeuden kohtaamiseen.
  7. Kysy apua ja onnistu yhdessä!

Työyhteisön rakentamisessa korostuvat psykologinen ja sosiaalinen rohkeus

Rohkeutta on erilaista. Fyysinen rohkeus on toimimista tilanteessa, jossa henki tai fyysinen hyvinvointi on uhattuna. Moraalista rohkeutta taas vaaditaan tilanteissa, joissa joutuu kielteistenkin seurausten uhalla puolustamaan omia eettisiä periaatteitaan. Vaikka nämä rohkeuden lajit onneksi useimmiten pysyttelevät pois työpaikoilta, vaaditaan niitäkin joskus: esimerkiksi koronalle altistavissa tehtävissä viime vuosina työskennelleet ja omien arvojensa vastaisiin tehtäviin kautta tai toista päätyneet ovat joutuneet käyttämään töissä myös fyysistä ja moraalista rohkeutta.

Työympäristöissä monelle tutumpia käsitteitä ovat psykologinen ja sosiaalinen rohkeus. Psykologisesti rohkea uskaltaa olla oma itsensä ja kohdata myös heikkoutensa – siis toteuttaa sitä arkista rohkeutta, josta on suuri apu jännittävien tilanteiden kohtaamisessa. Sosiaalinen rohkeus taas ilmenee tiedostettuina ja tarkoituksellisina tekoina, joilla voi hyödyttää asiakkaita, kollegoita tai yritystä. Tyhjiössä ei rohkeuskaan synny. Jos työntekijöitä halutaan kannustaa sosiaalisesti rohkeaan toimintaan, kuten huolenaiheiden esiin nostamiseen ja uuden ideointiin, on tärkeää luoda siihen sopivat työolot.

Teema tulee todeksi tiimeissä

On helppo todeta, että tekemisen teemana on rohkeus. Haastavampaa kuitenkin on miettiä, mitä teema tarkoittaa tiimien työpöydillä: miten myyntiä tehdään rohkeammin, millä lailla rohkeus näkyy asiakastyössä, voiko luovaan työhön lisätä ripauksen rohkeutta? Koska strategia, tavoitteet ja vuoden teema on määritelty johdon kesken, ensimmäisenä omia rohkeustekojaan mietti Asennemedian johtoryhmä. Määriteltiin, että johtamistyössä halutaan rakentaa yhteisöä, jossa kannustetaan työntekijöitä olemaan uteliaita ja kokeilevia, vaikka virheitä sattuisikin. Lisäksi johtoryhmä kaipasi omalta tiimiltään rohkeutta toimia ja tehdä päätöksiä alati muuttuvassa markkinassa.

Projektitiimimme osaajilla on valtavasti kokemusta ja ammattitaitoa markkinoinnin eri osa-alueilta, kuten tulosten seurannasta ja analytiikasta, tapahtumatuotannosta sekä kriisinhallinnasta. Siksi tavoitteena on, että projektityötä johdetaan vahvasti omaa asiantuntijuutta hyödyntäen ja sitä rohkeasti esiin tuoden. Asiakkuus- eli myyntitiimiä taas kannustetaan pohtimaan rohkeasti uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Myyntitiimin vetäjä ja operatiivinen johtajamme Katriina kuvaa tavoitetilaa näin: ”Näen sen rohkeutena ajatella perinteisen, yhden postauksen vaikuttajamarkkinoinnin ulkopuolelta ja ennen kaikkea rohkeutena tarjota asiakkaalle parasta ratkaisua pyydetyn lisäksi.”

”Luova työ ja uuden ideointi on lähtökohtaisesti rohkeaa: jos pelkää, ei koskaan katso boksin ulkopuolelle. Vaatii rohkeutta erottautua joukosta.”

Senja Kilpeläinen
Key Account Manager & Concept Designer

Rohkeus on luovuuden edellytys. Jokainen markkinointia tehnyt tietää, että epäröinti ja pelko tappavat parhaatkin ideat. Luovassa tiimissä rohkeus on siis välttämätöntä vuodesta riippumatta, mutta tänä vuonna suunnittelijamme painottavat työssään rohkeutta suunnitella vaikuttajamarkkinointia kokonaisvaltaisemmin. Erityisesti rohkeutta vaaditaan, kun halutaan löytää aikaa luovalle ajattelulle. Viestintätiimissämme teemaa toteutetaan heittämällä pelot ja epävarmuudet romukoppaan, lähestymällä sisältöjä uskaliaalla otteella ja viestimällä asioista laaja-alaisesti sekä ennen muita.

Mira Suurnäkki

Hersyvä Mira on markkinoinnin moniosaaja ja sisältötaituri, jonka vahvuuksia ovat sanat, luovuus ja taito kiteyttää olennainen. Hän pitää huolen siitä, että asiakastyömme ja bränditarinamme tulevat kerrotuiksi.