Siirry sisältöön

Tiktok 2024 – mitä brändin tulisi tietää?

Asennejengi tutkii jatkuvasti kanavien uusia käyttötarkoituksia ja juuri nyt TikTokin monipuoliset mahdollisuuden innostavat, kerromme tässä artikkelissa miksi. TikTokin suosio jatkaa kasvuaan. Aiemmin yli miljardin käyttäjän suosima alusta oli tunnettu erityisesti nuorten keskuudessa, mutta viime aikoina TikTokin yleisö on alkanut myös vanheta.

Laajentunut käyttäjäkunta tuo mukanaan monipuolisia motiiveja sovelluksen käyttöön. Nišin yliopiston joulukuussa 2023 julkaisemassa laajassa tutkimuksessa* selvitettiin TikTok-käyttäjien tärkeimpiä motivaatiotekijöitä sovelluksen käyttämiseen:

  1. Viihteen kuluttaminen on merkittävin motivaatiotekijä TikTokin käytölle. Yli puolet vastaajista käyttää TikTokia rentoutuakseen ja vapaa-ajan täyttämiseen.
  2. Toiseksi tärkeimpänä tekijänä pidetään sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa muihin käyttäjiin.
  3. Lähes kolmannes vastaajista pitää TikTokin informatiivisuutta tärkeimpänä syynä käyttää TikTokia: alustaa käytetään uteliaisuudesta uusia asioita ja ilmiöitä kohtaan. 

Viidennes vastaajista käyttää TikTokia henkilökohtaisen identiteetin vahvistamiseen ja kokee, että alusta auttaa heitä ymmärtämään itseään paremmin.

Vaikuttajamarkkinointi muuttuvalla alustalla?

TikTok palvelee siis tutkitusti yhä enemmän eri-ikäisiä ja erilaisilla motivaatiotekijöillä toimivia käyttäjiä. Jotta onnistut alustan sisältömarkkinoinnissa:

  • Pidä sisältöbrief tarpeeksi löyhänä, sillä alustalla onnistuminen usein edellyttää sisältöjen autenttisuutta ja persoonallisuutta, joilla vaikuttaja sitouttaa katsojan. 
  • Sponsoroi kampanjaa kohderyhmän tavoittamisen varmistamiseksi, sillä TikTokissa video voi lähteä tai olla lähtemättä lentoon algoritmeissa täysin ilman selitystä. 
  • Vältä turhan pitkiä videoita ja käytä lyhyt aika hyvin. Keskimääräinen TikTok-videon katseluaika vain noin 18 sekuntia, ja keskimääräinen koko videon katsoneiden osuus on 18 %. Huomioi myös julkaisun ajoitus, sillä algoritmi suosii nopeasti suosituksi nousevia postauksia.
  • Huomioi algoritmi: Somealustat ovat siirtymässä yhä enemmän sisältökeskeisiksi, jolloin pelkkä seuraajamäärä ei kerro enää kaikkea. Varsinkin kuluttajatuotteiden kohdalla testikokemukset, vinkit sekä ennen ja jälkeen -kuvat toimivat erityisen hyvin.

Mittaa ja menesty

Me Asennemedialla ajattelemme, että mittaaminen ja tulosten analysointi on tekemisen jatkumon perusta. Me mittaamme TikTok-kampanjoissa näyttökertoja, reaktiota, keskimääräistä katseluaikaa ja sitä, kuinka moni videon katsojista katsoi koko videon. Vaikka esimerkiksi näyttökerrat ovat tärkeitä, laadullisten mittareiden, kuten kommenttien sisällön tarkkailua ei pidä unohtaa. Joskus sisällöstä paljastuu lukujakin painavampaa asiaa brändityön pohjaksi – siksi raporteissamme analyysille tarjotaan iso painoarvo ja sen pohjalta summataan jatkohuomiot. 

Meillä on runsaasti onnistuneita kokemuksia TikTok-kampanjoista, ja huolehdimme kampanjoissamme kaikesta vaikuttajien briiffauksesta sisältöjen aktiiviseen seurantaan ja raportointiin. Tuoreesta laatimastamme kattavasta vaikuttajakartoituksesta ilmeni, että myös vaikuttajat arvostavat toimistojen roolia tekijöitä, tavoitteita ja tekemistä yhdistävänä voimana.

TikTok palvelee siis tutkitusti yhä enemmän eri-ikäisiä ja erilaisilla motivaatiotekijöillä toimivia käyttäjiä. Jotta onnistut alustan sisältömarkkinoinnissa: