Siirry sisältöön

Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen: Podcast-mainonnan mittarit

Podcast-mainonta on kasvanut huimaa vauhtia viime vuosina, ja vaikka kuinka olemme alalla julistaneet jo muutamankin viime vuoden vuorollaan audion vuodeksi, äänisisältöjen lisääntymiselle ei näy loppua vielä lähimaillakaan. Siksi pureudummekin tässä artikkelissa podcast-yhteistöiden mittaamiseen: vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisessa podcastit muodostavat oman kokonaisuutensa, jonka toimintalogiikkaa jokaisen podcast-mainontaa ostavan on hyvä ymmärtää.

Podcast-mainosmuodot

Podcast-mainonnasta puhuessa on hyvä aloittaa määrittelemällä termit, joita eri mainosmuodoista käytetään. Me Asennemedialla puhumme pre- tai mid-rolleista sekä yhteistyöjaksoista.

Pre- tai mid-roll on podcastaajan itsensä puhuma lyhyt sisältö, joka ajetaan nimensä mukaisesti joko podcast-jakson alkuun tai keskelle. Pre- ja mid-rolleja voidaan toteuttaa joko kiinteinä osina jaksoja tai vaihtoehtoisesti dynaamisina, jolloin yhteistyösisältö ajetaan podcastin kaikkiin jaksoihin sovituksi määräajaksi, jonka jälkeen se poistuu. Yhteistyöjakso puolestaan vastaa blogeista tuttua sisältöyhteistyötä: asiakkaan brändi on läsnä jakson aiheessa, ja asiakkaan viestit tulevat luonnolliseksi osaksi podcastin omaa sisältöä.

Podcast-mainonnan mittaaminen

Nyt, kun mainosmuodot on saatu käsiteltyä, voimmekin pureutua tämän artikkelin ja koko mittaamiseen keskittyneen juttusarjamme pihviin: mitä yhteistöistä mitataan ja mitä se meille kertoo.

Podcasteista raportoidaan toimijasta riippuen yleisimmin joko kuuntelukertoja tai startteja. Molempien mittareiden tarkoitus on mitata podcast-sisällön saamien kuunteluiden kokonaismäärää, mutta laskutapa näiden mittareiden taustalla eroaa olennaisesti: siinä missä kuuntelukerraksi lasketaan IAB:n ohjeistuksen mukaan vähintään yhden minuutin kestänyt yhtäjaksoinen kuuntelu, startteja mitattaessa mukaan lasketaan kaikki sisällön startit kuuntelun kestosta riippumatta.

IAB:n standardisoinnin tavoitteena onkin ollut luoda alalle yhtenäinen tapa mitata sisältöjen toimivuutta. Minuutin yhtäjaksoisen kuuntelun vaatimus sulkee tilastoinnista pois kaikki ”vahinko-startit”, jolloin analyysin laatu paranee. IAB on tuottanut podcast-mainonnan ostajalle mainion oppaan, jonka voi ladata ilmaiseksi täältä.

Podcastien kuuntelukerroista puhuttaessa on myös hyvä pysyä tarkkana uniikkien kuuntelijoiden ja kokonaiskuuntelukertojen kanssa: kuten muissakin sisällöissä, monet alustat mittaavat erikseen kokonaiskontaktien määrää ja uniikkien kontaktien määrää. Asennemedian podcasteissa toteutetuissa pre- ja midrolleissa mitataan kokonaiskuunteluiden määrää silloin, kun mainos on dynaaminen. Kiinteissä kampanjoissa, eli yhteistyöjaksoissa tai kiinteissä pre- ja midrolleissa mittaamme puolestaan uniikkeja sisällön kuuntelijoita.

Haluatko tietää lisää vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisesta? Lue täältä artikkelimme keskiarvo- ja benchmark-luvuista ja täältä ajatuksiamme sitoutumisen mittaamisesta.

Kirjoittaja: Johanna Risku

aaa