Siirry sisältöön

Vaikuttajat ovat alansa asiantuntijoita – lue, miten brändi hyötyy vaikuttajamarkkinoinnista

Me Asennemedialla olemme jo vuosia saaneet seurata vaikuttajamarkkinoinnin alan muutosta – ja olla mukana kehittämässä sitä entistä ammattimaisemmaksi. Vuosien varrella ala on kasvanut ja myös tavat työskennellä vaikuttajien kanssa kehittyvät koko ajan.

Yksi isoista trendeistä vaikuttajamarkkinoinnin saralla on vaikuttajien ottaminen yhä tärkeämpään rooliin brändiyhteistyötä suunnitellessa.

Vaikuttajien näkemystä ja osaamista kannattaa hyödyntää brändin markkinoinnissa

Maailmalla brändit ovat työskennelleet vaikuttajien kanssa tiiviisti jo vuosia: vaikuttajat on otettu mukaan suunnittelemaan esimerkiksi tuotteita ja mallistoja, ja useampi vuoden trendiraportti nostikin ilmiön myös kotimaiseksi vaikuttajamarkkinoinnin trendiksi. Esimerkkejä tällaisesta tiiviistä yhteistyöstä löytyy myös meiltä, mutta uskomme trendin olevan vielä alkutekijöissään meillä Suomessa.

Olemme nimittäin huomanneet, miten maailmalla vaikuttajien arvostus markkinointikampanjoita suunnitellessa on jo huomattu: vaikuttajat ovat oman alansa asiantuntijoita, joiden näkemystä ja osaamista halutaan hyödyntää yhä enemmän brändien markkinoinnissa.

Ennustammekin, että vaikuttajamarkkinoinnin alan kasvaessa myös Suomessa tullaan lähivuosina tekemään yhä enemmän brändien ja vaikuttajien välistä yhteistyötä niin, että vaikuttajien osaamista hyödynnetään brändiä markkinoidessa.

Asiakkaan kampanjoita suunnitellessa olemme todistaneet tällaisen yhteistyön hedelmällisyyden itsekin, vaikuttajat kun ovat oman somealustansa asiantuntijoita ja tietävät, kuinka viestiä tehokkaasti ja autenttisesti heidän tavoittamalleen kohderyhmälle.

Sisällöntuottajina vaikuttajilla on myös vahva osaaminen sosiaalisen median alustoista ja vaikuttajamarkkinoinnin lainalaisuuksista. Ei olekaan ihme, että kasvavana trendinä nähdään myös tapaukset, joissa brändit palkkaavat vaikuttajia luoviksi johtajiksi tai brand managereiksi.

Salaisuus onnistuneeseen kampanjaan on täydellinen brand match

Miksi tiivis yhteistyö vaikuttajan ja brändin välillä sitten on niin kannattavaa? Millä kannattavuutta mitataan erityisesti? Asiakkaan kanssa asetetaan kampanjoita suunnitellessa aina omat, heidän tarpeisiinsa sopivat tavoitteet. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että paras mittari vaikuttajan kanssa tehdylle kokonaisuudelle on konversio, eli se kuinka paljon myyntiä asiakas saa.

Kampanjoiden menestystä mitataan myös sillä, kuinka paljon liikennettä vaikuttajan kanavista ohjautuu esimerkiksi yrityksen sivuille tai verkkokauppaan. Lisäksi vaikuttavuutta voidaan mitata sillä, kuinka yhteistyö tavoittaa kohdeyleisön, kuinka sitoutuneita seuraajat ovat ja millaisia laadullisia reaktioita, kuten kommentteja, jakoja tai yksityisviestejä yhteistyö on herättänyt – ja miten sisällöt leviävät sosiaalisen median kanavissa ylipäänsä.

Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikuttajien kanssa työskentely on brändillistä tekemistä, jota ei voi mitata ainoastaan luvuilla: usein vaikuttajien sisältö jää seuraajien mieleen jopa vuosiksi eteenpäin ja muokkaa mielikuvia brändeistä pitkälläkin aikajänteellä.

Oleellista brändeille tällaisessa yhteistyössä on se, että he löytävät itselleen täydellisen brand matchin, joka jakaa samat arvot brändin kanssa ja tavoittaa haluttua kohderyhmää.

Kun brändi löytää vaikuttajan, joka jakaa heidän arvonsa, on brändillä mahdollisuus tavoittaa uutta asiakaskuntaa ja kohderyhmää. Tästä esimerkkinä meillä on case Pentik x Stella Harasek.

Koko kansalle tunnettu Pentik halusi tavoitella nuorempaa kohderyhmää, jolle brändi pystyi kommunikoimaan tehokkaasti vaikuttajan kanavan kautta. Harasekin idearikkaus ja sisällöllinen anti kampanjassa oli vertaansa vailla, ja seuraajat pääsivätkin osallistumaan erikoistuotteen valmistumisprosessiin ja julkaisuun hänen kanaviensa kautta.

Tämä yhteistyö on loistava esimerkki siitä, miten brändiin liitettyä mielikuvaa voidaan muokata vaikuttajan kautta. Molemmat osapuolet hyötyvät, sillä brändi voi tarjota vaikuttajalle mahdollisuuksia ja puitteita toteuttaa pitkäaikaisen unelman omasta tuotteesta.

Vaikuttajalla sen sijaan todennäköisesti on näkemystä ja visiota, sekä käytännön kokemusta tuotteen markkinoinnista. Tällaisessa yhteistyössä brändi pääsee valjastamaan käyttöönsä vaikuttajan parhaat puolet: luovat ideat, visuaaliset ja suositut kanavat sekä sitoutuneen ja ostovoimaisen seuraajakunnan.

Työskentelytapa tulee Suomessa yleistymään

Pitkäaikaiset yhteistyöt brändin ja vaikuttajan välillä ovat vaikuttavia myös siksi, että vaikuttajista tulee aidosti brändin puolesta puhujia, kun tuotteet ovat aidosti osa heidän elämäänsä. Tällöin brändin tuotteet saavat myös todennäköisesti enemmän näkyvyyttä ja niiden pr-arvo on suurempi kuin yksittäisen kaupallisen yhteistyön.

Uskomme, että myös Suomessa brändit alkavat yhä enemmän ja enemmän ymmärtää, että vaikuttajamarkkinointi ei ole vain vaikuttajan kanavan kautta puhumista. Vaikuttajien kanssa tehtävät tuotelanseeraukset, mallistot ja vaikuttajien palkkaaminen meillä Suomessa on vielä alkutekijöissään, mutta työskentelytapa tulee kasvamaan tulevaisuudessa varmasti.

Asennemedia

Asennemedia on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatoimisto, jossa yhteistyöt pohjataan strategiaan, luodaan intohimolla ja tehdään asenteella. Kirjoitamme ajankohtaisista uutisista, vaikuttajamarkkinoinnin saloista ja caseista, jotka tekivät vaikutuksen.