Siirry sisältöön

Hygieniarajat hyödyttävät niin brändiä kuin vaikuttajaa

Hygieniarajat ovat terminä kaikille vaikuttajamarkkinoinnin parissa työskenteleville tuttu, teitpä työtäsi vaikuttajana, toimistolaisena tai asiakkaana. Olemme kuitenkin huomanneet, että hygieniarajojen kanssa tuttua ei välttämättä ole se, missä rajat menevät ja mitä niillä tarkoitetaan – niin vaikuttajan kuin asiakkaankaan näkökulmasta.

Tässä artikkelissa selvennämme, miksi hygieniarajat ovat tärkeitä vaikuttajamarkkinoinnin kaikille osapuolille ja mitä niillä oikein tarkoitetaan eri tilanteissa.

Hygieniarajat hyödyttävät kaikkia osapuolia

Käytännössä hygieniarajoilla tarkoitetaan, että tehdessään yhteistyötä tietyn brändin kanssa, vaikuttaja ei tee samaan aikaan töitä kilpailevien brändien kanssa. Lisäksi voidaan sopia siitä, kuinka kauan vaikuttajan tulee odottaa yhteistyön päättymisen jälkeen ennen kuin hän voi nostaa kilpailevan toimijan tuotteita kanavissaan.

Mainostavien brändien kannalta hygieniarajat onkin helppo ymmärtää: omien tuotteiden ei haluta näyttäytyvän sekaisin kilpailevien brändien kanssa.

Kilpailijahygienian kunnioittaminen hyödyttää myös vaikuttajan henkilöbrändiä. Seuraajille voi tuntua epäuskottavalta, jos vaikuttaja toteuttaa tiiviisti kilpailevien brändien kampanjoita: suomalaiset somen käyttäjät ovat valveutuneita ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa seuraamiensa vaikuttajien kanssa, joten palautetta usein myös annetaan, jos kaupalliset kumppanit koetaan epäaitoina. Tämä vaikuttaa sekä mainostettavan brändin että vaikuttajan uskottavuuteen.

Myös vaikuttajalle rajojen vetäminen on siis hyödyllistä – ja etenkin hygieniarajoista avoimesti sopiminen ennen yhteistyön aloitusta. Vaikuttajien suuntaan on tärkeää huomioida heidän toimeentulonsa turvaaminen reiluin ehdoin: vaikuttajan kanavista ei voi sulkea kilpailijoita pois ottamatta huomioon sen mahdollista tulonmenetystä vaikuttajalle itselleen. Kun yhteiset pelisäännöt on sovittu etukäteen, voidaan yhteistyön aikana molemmin puolin luottaa, että kilpailijuudesta ei synny harmia.

Poikkeukset saattavat aiheuttaa hämmennystä

Pitkäaikaisemmissa yhteistöissä vaikuttajan on helppoa sitoutua tekemään töitä vain tietyn brändin kanssa. Silloin vaikuttajasta tulee niin sanotusti ”brändin kasvot”, markkinointi on tuloksellisempaa ja kilpailijoiden kanssa työskentely ei tulisi kuuloonkaan, kun pitkä yhteistyö mahdollistaa kilpailevista kampanjoista kieltäytymisen.

Brändien näkökulmasta pidemmät yhteistyöt vaikuttajien kanssa ovat myös muutoin erittäin kannattavia: mitä pidemmäksi ajaksi vaikuttaja sitoutetaan osaksi brändin markkinointia, sitä paremmin vaikuttajan seuraajat sitoutuvat brändiin.

Pitkät yhteistyöt ovat siis hyödyllisiä molempien kannalta. Lisää siitä, miksi vaikuttajien nostaminen suurempaan rooliin markkinoinnissa kannattaa, voit lukea täältä.

Toisaalta myös poikkeuksia löytyy aina. On joitain toimialoja, joille on tyypillistä, että kuluttajat käyttävät sekaisin monien brändien tuotteita. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi päivittäiskosmetiikka ja elintarvikkeet. Tällaisilla aloilla voidaan sopia lyhyemmistä hygieniarajoista, sillä on myös seuraajien kannalta luonnollista, että heidän seuraamansa vaikuttaja käyttää eri brändien tuotteita siinä missä he itsekin.

Tästä syystä hygieniarajat saattavatkin hämmentää: tapoja tehdä on useita, ja kampanjaa suunnitellessa nämä säännöt tulisi muistaa sopia etukäteen.

Millaiset ohjeet Asennemedia antaa hygieniarajoista?

Millaiset ohjeistukset me sitten annamme hygieniarajoista koskien eri kampanjoita? Lähestulkoon aina Asennemedian sääntönä on, että vaikuttajan kanavissa ei saa olla kuukautta ennen tai jälkeen kampanjaa kilpailevia yhteistöitä. Poikkeuksellisten toimialojen tai kampanjoiden kohdalla neuvottelemme tarvittaessa rajoista. Tällöin hygieniarajat voivat olla esimerkiksi kaksi viikkoa ennen ja jälkeen kampanjan, jos tämä sopii sekä asiakkaalle että vaikuttajalle.

Olemme huomanneet, että usein vaikuttajilla itsellään on pelisilmää tilanteissa, joissa erillisiä kilpailukieltoja tai hygieniarajoja ei ole sovittu – tilanteita osataan lukea ja asiakkaan brändiä suojella. Tästä huolimatta rajoista on tärkeä sopia ennakkoon ja yksiselitteisesti, ettei kenellekään tule vastaan yllättäviä tilanteita.

Onneksi näitä asioita niin brändien kuin vaikuttajienkaan ei tarvitse hallita yksin, vaan me olemme mukana neuvottelemassa ja kuuntelemassa eri osapuolien toiveita ja ajatuksia kampanjoita tehdessä.

Huolehdimme, että hygieniarajat sovitaan kaikkia osapuolia kunnioittaen ja että niitä noudatetaan – meille on tärkeää niin se, että vaikuttajat saavat asianmukaisen korvauksen työstään ja ammattitaidostaan, kuin se, että brändit pääsevät luomaan kanssamme vaikuttavia ja tuloksellisia markkinointikokonaisuuksia.

aaa